ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ Job ໃນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 46624
LAK 0 - 0

Fish Passing Engineer

ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
12 Feb 2019
#Xayaburi Power Co., Ltd.

* Responsibility scope:
The following structures and components are part of the Fish Passing Senior Engineering Supervisor scope:
-Facilities for upstream migration:
-Fish collection gallery at powerhouse tailrace
-Auxiliary collection point at the spillway
-Fish ladder on the left abutment
-Pumping Station facilities for water supply in dry season
-Gravity water supply in wet season.
-Facilities for downstream migration:
-Fish collection gallery at the power intakes
-Fish delivery channel and chute in the Spillway - powerhouse separating block.
-Overall Fish Monitoring process (trapping, sorting, counting, viewing and reporting).

_ Address: Lane Xang Avenue Ban Xieng Yuen Chanthabouly District Vientiane Capital
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ