ກົດລະບຽບຂອງການໂຄສະນາ
ກົດລະບຽບຂອງການໂຄສະນາ

• ຫ້າມລົງໂຄສະນາເນື້ອຫາໃນທາງຫຼອກລວງ, ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ, ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ໝິ່ນປະໝາດ.

• ກະລຸນາລົງໂຄສະນາຢ່າງຊື່ສັດ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດແມ່ນຈະຖືກບລັອກ.

• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີເບີໂທ, ອີເມວ ຫຼື ຮູບພາບໃນບ່ອນໃສ່ເນື້ອຫາຂອງລາຍການໂຄສະນາເພາະຈະຖືກລົບ. ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ສະເພາະຊອ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວ.

• ຄົນມັກສະແປມ ແລະ ຄົນຂາຍທີ່ຫຼອກລວງແມ່ນຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພວກເຮົາ. ລາຍງານລາຍການໂຄສະນາທີ່ໜ້າສົງໃສໄດ້ທີ່ [email protected] ເພື່ອໃຫ້ເຮົາກວດສອບ.

• ຫ້າມລົງໂຄສະນາລາຍການທີ່ຊ້ຳກັນໃນໝວດອື່ນ.

• Yula.la ແມ່ນບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລາຍການໂຄສະນາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການພົວພັນໃດໆພາຍໃນເວັບໄຊທ໌. ຜູ້ຂາຍແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.

ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ