ຮ້ານຄ້າ
BunnAsia (Bunnings AUS in Laos)
-
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 120
Number 5 Lighting Laos
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 71
Sk-ລົດມືສອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 49
Datacom Laos
-
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 43
Lao Ford City (RMA Auto Group)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 29
Lao Toyota Service
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 29
TCR Home Store Vientiane
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 29
Foodpanda Laos
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 16
Suzuki Laos
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 15
Nissan Tan Chong Motors
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 13
Krittaphong Group
-
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 13
Toyota Laothani Laos
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 11
Laos-China Railway Co. Ltd. (LCRC)
-
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 11
Vientiane Center Mall and Office
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 9
Krungsri Leasing Laos
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 9
Isuzu Truck Laos
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 8
Land Rover Laos (RMA Auto Group)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 8
Green Residence Project
-
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 8
GAC Motor Laos
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 7
Land&House
-
ໂຄສະນາທີ່ມີຢູ່ : 6
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ