Terms of Service
Terms of Service

yula.la หรือที่เรียกว่า www.yula.la หรือ Yula.la ในเงื่อนไขการให้บริการซึ่งเป็นบริการออนไลน์ สำหรับการเผยแพร่ และ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต. การเข้าถึงและการใช้ yula.la ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ผ่านแอปพลิเคชันสำหรับ Android, iPhone, Windows Phone. สำหรับการให้คำปรึกษา หรือ เผยแพร่โฆษณา, หมายถึงการยอมรับที่สมบูรณ์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดการให้บริการที่ระบุไว้ในบทความด้านล่าง

ข้อ 1 - ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ (c) 2013-2018 Yulala / Online457

ภายใต้ข้อกำหนดของประกาศนี้เราร่วมกับผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์ของเรารวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา

ข้อ 2 - สิทธิ์ในการใช้บริการ

เมื่อเข้าใช้ yulala คุณจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการนี้เป็นรายบุคคล, สิทธิส่วนบุคคลในการใช้งานนี้ไม่สามารถขายเช่าหรือโอนให้กับบุคคลอื่นซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสามารถเข้าถึงอัปโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอพเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น.

หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาคุณจะต้องไม่:

  1. เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา (รวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่น);
  2. ขาย, ให้เช่าจากเว็บไซต์หรือแอพของเรา
  3. แสดงเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราในที่สาธารณะ
  4. ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือ
  5. แจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซ ต์หรือ แอปพลิเคชันของเรา
ข้อ 3 - การใช้อย่างเหมาะสม

yula.la เชื่อมโยงผู้ขาย และ ผู้ซื้อเพื่อทำธุรกรรมโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์และ บริการ. yula.la ไม่รับค่าคอมมิชชั่นจากการขาย การชำระเงิน และ การจัดส่งระหว่างผู้ซื้อ และ ผู้ขาย. ผู้ซื้อ และ ผู้ขายจะทำโดยตรงโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของ yula.la. yula.la ไม่รับประกัน และ จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม, เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการรับรองความถูกต้องและความถูกต้องของข้อมูลนั้น

คุณต้องไม่:

  1. ใช้บริการของเราในทางใดทางหนึ่งหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการด้อยค่าของประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานหรือการเข้าถึงบริการ
  2. ใช้บริการของเราในทางที่ผิดกฎหมาย หลอกลวง หรือ เป็นอันตราย หรือ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ หรือ กิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ การเคลื่อนไหวต่อสิ่งเหล่านี้;
  3. ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อคัดลอก, จัดเก็บ, โฮส, ลำเลียง, ส่ง, ใช้ หรือ แจกจ่ายเนื้อหาที่มี (หรือเกี่ยวข้องกับ) สปายแวร์, ไวรัสคอมพิวเตอร์, ม้าโทรจันเวิร์ม, บันทึกการกดแป้นพิมพ์, รูทคิท หรือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือ
  4. ห้ามดำเนินการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบหรืออัตโนมัติ (ที่ไม่จำกัดข้อมูล, การทำเหมืองข้อมูล, การสกัดข้อมูล และ การเก็บเกี่ยวข้อมูล) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา
  5. โพสต์โฆษณาที่ไม่ต้องการหรือ ซ้ำจำนวนมาก, โพสต์ข้อความโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ไปยังผู้ใช้ หรือพยายามเพิ่มมุมมองการจัดอันดับ หรือ การวัดอื่น ๆ โดยไม่ตั้งใจ
ข้อ 4 - รายงานการละเมิด

เนื้อหาข้อความ และ รูปภาพที่ปรากฏใน Yulala นั้นโพสต์โดยเจ้าของซึ่งไม่เกี่ยวกับ Yulala. Yulala เป็นเพียงผู้จัดการเนื้อหาคนเดียวที่ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายลิขสิทธิ์. อย่างไรก็ตามหากคุณพบเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งละเมิดการโพสต์นี้. กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ

ข้อที่ 5 - ใช้ในนามขององค์กรการค้า

คุณสามารถใช้ yula.la ในนามหรือองค์กรการค้าของคุณเพื่อขายสินค้าออนไลน์โดยใช้บัญชีมืออาชีพ บัญชีมืออาชีพจะระบุบัญชีของคุณอย่างชัดเจนว่าเป็นธุรกิจช่วยให้คุณสามารถแนะนำ บริษัท ของคุณและแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมด คุณต้องไม่ใช้บัญชีมืออาชีพหากคุณไม่ได้เป็นตัวแทนของ บริษัท ที่ลงทะเบียน

ข้อที่ 6 - การลงทะเบียน และการใช้บัญชี

การลงทะเบียนไม่ได้บังคับในการใช้บริการของเรา. อย่างไรก็ตามห้ามมิให้เปิดเผยชื่อโดยเด็ดขาด. สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนให้ระบุตัวเองโดยระบุที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง. Yulala อาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุผู้ใช้เช่นตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ IP การตั้งค่าเบราว์เซอร์ข้อมูลอุปกรณ์และอื่น ๆ

โดยการใช้ Yulala คุณเข้าใจ, ยอมรับ, ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของไอดี และรหัสผ่านของคุณที่จะไม่ถูกปล่อยให้บุคคลอื่น. คุณตกลงที่จะรับผิดชอบในกรณีใด ๆที่คุณหรือบุคคลอื่นที่ใช้ไอดี และ รหัสผ่านของคุณเอง.

ข้อที่ 7 - การยกเลิกและการระงับบัญชี

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชีของคุณ. การร้องขออีเมล หรือ โทรศัพท์เพื่อยกเลิกบัญชีของคุณจะไม่ถือเป็นการยกเลิก. คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์. เนื้อหาทั้งหมดของคุณจะถูกลบออกจากบริการทันทีเมื่อยกเลิก ข้อมูลนี้ไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อบัญชีของคุณถูกยกเลิก

Yula.la เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว, มีสิทธิ์ในการระงับ หรือ ยกเลิกบัญชีของคุณ รวมถึงการระงับบริการใด ๆ หรือทั้งหมดในปัจจุบันเช่นบริการในอนาคต หรือ บริการอื่น ๆ บน Yula.la ด้วยเหตุผลใดก็ได้ การยกเลิกบริการดังกล่าวจะส่งผลให้มีการยกเลิก หรือ ลบบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงบัญชีของคุณ. การยกเลิก และ การลบเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีของคุณ Yula.la ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

ข้อที่ 8 - ค่าธรรมเนียมบริการ

บริการ yula.la จัดอยู่ในบริการพื้นฐาน และ บริการพรีเมียม. การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของ yula.la นั้นฟรี. การเข้าถึงบริการพรีเมียมของ yula.la จะถูกเรียกเก็บเงิน. yula.la ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของการบริการขั้นพื้นฐาน และ พรีเมียมรวมถึงการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการการบริการระดับพรีเมียม ณ จุดใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้และไม่มีข้อมูลล่วงหน้า

ข้อที่ 9 - เนื้อหาของคุณ

เมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาบน yula.la คุณต้องให้แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา โดยการเผยแพร่เนื้อหาบน yula.la คุณอนุญาตการใช้เนื้อหาซ้ำอย่างไม่ จำกัด รวมถึงข้อความและรูปภาพสำหรับการเผยแพร่, การเผยแพร่ซ้ำการโฆษณา และ การเผยแพร่บริการ

ข้อ 10 - การแยกสัญญา

ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาถูกยกเลิกคู่สัญญาจะยังคงปฏิบัติตามส่วนที่ไม่มีผลผูกพันของสัญญา

โพสต์โฆษณารายการของคุณฟรี