Find All Leading and Latest Local News on Yula.la | Yula.la
Feb. 22, 2021, 03:16 pm.

ວິທີການຂໍກູ້ຢືມເງິນເພື່ອທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ການເຊົ່າສິນເຊື່ອເພື່ອທຸລະກິດແມ່ນຕົວເລືອກໜຶ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະພິຈາລະນາ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ຫຼື ສຳຮອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ໃນປະເທດລາວເຮົາເອງກໍ່ມີທານະຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນທີ່ທ່ານສາມາດໄປເຊົ່າສິນເຊື່ອທຸລະກິດນຳໄດ້ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດແບບນ້ອຍ ໃນເວັບໄຊ yula.la ເອງກໍ່ໄດ້ມີການໂຄສະນາທະນ...
Feb. 5, 2021, 01:54 pm.

ໂຄສະນາຍ່ອຍ (Classified Advertising) ຮູບແບບໂຄສະນາລຽບງ່າຍ ເໝາະກັບທຸກທຸລະກິດ

ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດນ້ອຍໃຫຍ່ ຕ່າງກໍ່ຢາກເປັນທີ່ຮັບຮູ້ແບບກວ້າງຂວາງຕໍ່ສາທາລະນະ ເຂົາເຈົ້າຈຶງນຳໃຊ້ວິທີການໂຄສະນາສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການໂດຍການຈ້າງບໍລິສັດໂຄສະນາເພື່ອຈັດກົນລະຍຸດໃນການເຜີຍແຜ່ໃນຊ່ອງທາງຕ່າງໆເຊັ່ນປ້າຍໂຄສະນາຫຼືສື່ວິດີໂອ. ແຕ່ສຳລັບທຸລະກິດແບບນ້ອຍອາດຈະບໍ່ມີກຳລັງຊັບໃນການຈ້າງບໍລິສັດເຮັດໂຄສະນາ.    ການໂ...
Sep. 11, 2020, 08:09 pm.

ການຊອກຫາແຜນປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ

  ຊອກຫາແຜນປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ ດ້ວຍນາຍໜ້າປະກັນໄພ ລອງຈິນຕະນາການວ່າທ່ານກຳລັງຂັບລົດເດີນທາງຂຶ້ນພູໄປທາງພາກເໜືອຂອງລາວ. ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ, ທ່ານປະສົບກັບສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີເຊິ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຝົນຕົກໜັກ ແລະ ລົມແຮງທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຖະໜົນເປັນບວກເປັນຕົມ ແລະ ມີນໍ້າຂັງຢູ່ຕາມທາງ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ...

ຫົວຂໍ້ຫຼ້າສຸດ

Mar. 26, 2022, 11:08 pm.

ປະຫວັດສາດຂອງ MG ນັບຕັ້ງແຕ່ 1920

1920 1924 MG MORRIS GARAGES ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນCecil Kimber ເຂົ້າຮ່ວມ Morris Cars ໃນປີ 1921 ແລະກາຍເປັນຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປຂອງ Morris ໃນປີ 1922...
Feb. 21, 2022, 02:30 pm.

MG ລາວ ລົດລຸ່ນໃໝ່ ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປີ 2022 - ລຸ່ນ MG GT

ລົດເອັມຈີ 5 ຈີທີ (MG5 GT) ລຸ້ນໃໝ່ລ່າສຸດທີ່ພ້ອມອອກຈໍາໜ່າຍໃນປະເທດລາວແລ້ວ! ລົດເອັມຈີ 5 ຈີທີ (MG 5 GT) ເປັນລົດເກງລຸ້ນໃໝ່4 ປະຕູ ທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມຮູ້ສຶກແບ...
Jul. 30, 2021, 11:42 am.

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ ກັບການປ່ຽນໂລໂກ້ໃໝ່

ຖ້າທ່ານຜ່ານສຳນັກງານໃຫຍ່ AGL ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ທັນທີວ່າບໍ່ມີໂລໂກ້ AGL ຢູ່ເທິງອາຄານອີກ ຊື່ງເປັນປ້າຍໂລໂກ້ທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍມາໂດຍຕະຫຼອດທີ່ມີຕົ...
Jul. 22, 2021, 02:57 pm.

ຄວາມຄືບໜ້າການຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນການລະບາດ Covid - 19 ພາຍໃນເດືອນ ກໍລະກົດ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ເລີ່ມຂະບວນການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ -19 ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 60 ປີຂຶ້ນໄປດ້ວຍການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຜະລິດຈາກປະເທດຈີນນ ທີ່ມ...
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ