ຄົ້ນຫາ ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ ອາຊີບທັງໝົດໃນ Lao
ກັ່ນກອງ ແລະ ປັບແຕ່ງ ຄືນຄ່າຕົວກອງ

ພົບ 17 ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ ວຽກໃນ Lao

Chief of Party - Laos Energy Security (LES) Activity Other ວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 04:45 - 29 May 2020
Chief of Party - Laos Energy Security (LES) Activity Other ວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 11:57 - 23 May 2020
Research Physician LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 17:12 - 06 Mar 2019
Database & QA/QC Geologist LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 18:19 - 26 Feb 2019
DOWNLOAD APP
ສະວະກອນກວດສອບຄຸນນະພາບ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 23:55 - 21 Feb 2019
ພະນັກງານ ຂຶ້ນແຜນວັດຖຸດິບ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 18:12 - 19 Feb 2019
Depot Operation Engineer Officer LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 16:32 - 18 Feb 2019
ພະນັກງານຂື້ນແຜນວັດຖຸດິບ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 23:16 - 15 Feb 2019
DOWNLOAD APP
ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ LAK 0 ຄໍາມ່ວນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 23:53 - 13 Feb 2019
ພະນັກງານສ້ອມແປງເຄື່ອງກົນຈັກ LAK 0 ຄໍາມ່ວນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 23:23 - 13 Feb 2019
ວິສາວະກອນໂຍທາອອກແບບໂຄງສ້າງ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 19:48 - 13 Feb 2019
Research Physician LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 21:56 - 12 Feb 2019
DOWNLOAD APP
Fish Passing Engineer LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 18:59 - 12 Feb 2019
ວິສະວະກອນ ໄຟຟ້າ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 21:09 - 11 Feb 2019
ຊ່າງກົນຈັກຝ່າຍຄວບຄຸມການຜະລິດ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 20:42 - 11 Feb 2019
ຊ່າງໄຟຟ້າ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 20:39 - 11 Feb 2019
DOWNLOAD APP
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ