ຄົ້ນຫາ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ທັງໝົດທີ່ຂາຍ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າໃນ Lao
ກັ່ນກອງ ແລະ ປັບແຕ່ງ ຄືນຄ່າຕົວກອງ

ພົບ 90 ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ສຳລັບຂາຍ ແລະ ເຊົ່າໃນ Lao

Featured
ຫ້ອງແຖວ 4 ຊັ້ນ LAK 1,900,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ
ໂພສ: 10:57 - 02 Mar 2021
ເຮຶອນ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ເຊົ່າ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ
ໂພສ: 15:51 - 16 Aug 2021
ມີບ້ານໃຫ້ເຊົ່າເປັນຫັລງ LAK 1,500,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ເຊົ່າ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 1 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 1 ຕົບແຕ່ງແລ້ວ
ໂພສ: 14:23 - 05 Aug 2021
ຫ້ອງແຖວ 3 ຊັ້ນ LAK 12,200,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ
ໂພສ: 09:23 - 14 Jan 2021
Mitdavong Real Estate
ຫ້ອງແຖວ3ຊັ້ນໃຫ້ເຊົ່າ LAK 6,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ເຊົ່າ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 2 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 3 ຊັ້ນ: 192 m2
ໂພສ: 20:46 - 07 Dec 2020
ດີນແລະເຮືອນຫອ້ງແຖວ8 LAK 8,500,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 8 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 8
ໂພສ: 21:06 - 13 Aug 2020
ຫ້ອງແຖວ LAK 80,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ເຊົ່າ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 6 ຊັ້ນ: 364 m2 ເຮືອນທີ່ເປີດໃຫ້ເຊົ່າພ້ອມກັນໄດ້ສອງຄົໍນ ຕົບແຕ່ງແລ້ວ
ໂພສ: 16:49 - 06 Jul 2020
The Green Residence 绿色家园 LAK 2,020,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ
ໂພສ: 23:13 - 29 Jun 2020
Foodpanda Laos
ຕ້ອງການໂອນກຳທະສິດທີດີນພ້ອມຫ້ອມແຖວ LAK 479,013,190 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 6 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 6 ຊັ້ນ: 192 m2
ໂພສ: 02:36 - 09 Jun 2020
ຫ້ອງແຖວ 12 ຫ້ອງ LAK 2,600,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 12 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 12 ຊັ້ນ: 480 m2 ຕົບແຕ່ງແລ້ວ
ໂພສ: 16:46 - 18 May 2020
ຫ້ອງແຖວ LAK 2,000,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 41 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 41 ເຮືອນທີ່ເປີດໃຫ້ເຊົ່າພ້ອມກັນໄດ້ສອງຄົໍນ ຕົບແຕ່ງແລ້ວ
ໂພສ: 02:12 - 07 Feb 2020
ຫ້ອງແຖວ LAK 1,600,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 8 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 8 ເຮືອນທີ່ເປີດໃຫ້ເຊົ່າພ້ອມກັນໄດ້ສອງຄົໍນ ຕົບແຕ່ງແລ້ວ
ໂພສ: 02:12 - 07 Feb 2020
EMI
ຫ້ອງແຖວ LAK 1,900,000,000 ສະຫວັນນະເຂດ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 9 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 9 ເຮືອນທີ່ເປີດໃຫ້ເຊົ່າພ້ອມກັນໄດ້ສອງຄົໍນ ຕົບແຕ່ງແລ້ວ
ໂພສ: 02:12 - 07 Feb 2020
ຫ້ອງແຖວພ້ອມດິນ LAK 2,300,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ຂາຍ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 11 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 11
ໂພສ: 18:03 - 05 Feb 2020
ຫ້ອງ​ແຖວ ໃຫ້​ເຊົ່າ LAK 500,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ເຊົ່າ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ ຕຽງ: 1 ຫ້ອງອາບນ້ຳ: 1
ໂພສ: 23:19 - 09 Sep 2019
ດິນພ້ອມຫ້ອງແຖວ LAK 1,050,000,000 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
For ເຊົ່າ ແຟຼດ ຫຼື ຫ້ອງແຖວ
ໂພສ: 18:15 - 05 Sep 2019
House Insurance
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ