ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ແມ່ນຫຍັງ?

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ ເວັບໄຊທ໌ yula.la ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ໃຊ້ yula.la ແລະ ແອັບໃນມືຖື. ນະໂຍບາຍລະບຸເຖິງພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ໃຊ້ເວັບ ແລະ ແອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ yula.la ນອກຈາກນີ້ຍັງອະທິບາຍເຖິງວິທີທີ່ເວັບໄຊທ໌ປະມວນຜົນ, ຈັດເກັບ, ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ.

ເພື່ອການບໍລິການທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ປະສົບການການນຳໃຊ້ທີ່ດີຂອງຜູ້ໃຊ້, yula.la ຈຶ່ງມີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ:

ຂໍ້ມູນບັນຊີຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ໂດຍກົງ
ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນ, ພວກເຮົາຈະຂໍຊື່ແທ້, ທີ່ຢູ່, ອີເມວ, ເບີໂທ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ. ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນແມ່ນເປັນຂໍ້ບັງຄັບເພື່ອເປັນການຢືນຢັນ. ພວກເຮົາອາດຈະເກັບຂໍ້ຄວາມໃດກໍຕາມທີ່ທ່ານສົ່ງຜ່ານເວັບ ແລະ ອາດຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ໄວ້ໃນເນື້ອໃນຂອງຜູ້ໃຊ້ ທີ່ທ່ານໂພສໃນເວັບ. ເຮົາຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອປັບປຸງ, ຈັດຫາຮູບແບບ ແລະ ຟັງຊັ້ນໃໝ່ໆໃນເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຈາກບຸກຄົນທີສາມ
ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານມີທາງເລືອກທີ່ຈະພົວພັນກັບ yula.la ຜ່ານການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນທີສາມ - ເຊັ່ນເຟສບຸກ - ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ, "Like" ຫຼື "Share". ເມື່ອທ່ານພົວພັນກັບ yula.la ຜ່ານພາກສ່ວນທີສາມ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍປົກກະຕິຂໍ້ມູນນີ້ປະກອບມີລະຫັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີຂອງທ່ານ, ທີ່ຜ່ານການເຂົ້າເຖິງ token ເພື່ອກວດສອບຕົວທ່ານ, ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍໃນແພລັດຟອມ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມແບ່ງປັນກັບພວກເຮົາ.

ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງ ຫຼື ຖ້າຈໍາເປັນກໍຄວນປັບການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພາກສ່ວນທີສາມກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ພາກສ່ວນເຫຼົ່ານັ້ນກັບ yula.la. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດຍົກເລີກການເຊື່ອມຕໍ່ບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ພາຍນອກ yula.la ໂດຍການປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໃນພາກສ່ວນອື່ນ.

ຂໍ້ມູນການວິເຄາະ

ພວກເຮົາໃຊ້ເຄື່ອງມືການວິເຄາະພາຍໃນ ແລະ ບໍລິການການວິເຄາະຂອງພາກສ່ວນທີສາມ - ເຊັ່ນ Google Analytics - ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາວັດແນວໂນ້ມການເຂົ້າຊົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສໍາລັບການບໍລິການ.

ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງມາໂດຍບຣາວເຊີ້ ຫຼື ມືຖືຂອງທ່ານ, ລວມທັງໜ້າເວັບທີ່ທ່ານເຂົ້າໄປ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌. ພວກເຮົາເກັບກຳເພື່ອໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸບຸກຄົນ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງໄດ້.

ຂໍ້ມູນ cookie

ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າ yula.la, ພວກເຮົາຈະເກັບ cookies - ໄຟລ໌ຂໍ້ຄວາມຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຕົວອັກສອນສະຕິງ - ໃນຄອມພິວເຕີ້ຂອງທ່ານ, ເພື່ອລະບຸບຣາວເຊີ້ຂອງທ່ານເອງແລະຊ່ວຍໃຫ້ ເຂົ້າສູ່ລະບົບໄວຂຶ້ນແລະຈື່ຈໍາການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານເຊັ່ນພາສາທີ່ທ່ານໃຊ້.

cookie ແມ່ນໂຕທີ່ບອກເຮົາວ່າທ່ານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫຍັງພາຍໃນເວັບແນ່ເຊັ່ນ: ໜ້າເວັບທີ່ທ່ານເຂົ້າ, ລິ້ງທີ່ທ່ານຄຣິກ ແລະ ອື່ນໆ, ເຊິ່ງມີການອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນສາມາດຕິດຕາມການໃຊ້ງານຂອງທ່ານພາຍໃນເວັບໄດ້. persistent cookie ຈະຍັງຢູ່ໃນເວັບບຣາວເຊີ ເຖິງວ່າທ່ານຈະປິດມັນໄປແລ້ວ, ເຊິ່ງສາມາດເອົາອອກໄດ້ຕາມຂໍ້ແນະນຳໃນເວັບບຣາວເຊີເອງ. session cookie ຈະຢູ່ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຈະລຶບໄປເອງເມື່ອທ່ານປິດບຣາວເຊີ.

ທ່ານສາມາດກໍານົດບຣາວເຊີ້ເພື່ອຈະປະຕິເສດ cookies ທັງຫມົດ ຫຼື ເພື່ອກຳນົດເວລາໃນການສົ່ງ cookies. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຟັງຊັ້ນອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ປິດການໃຊ້ cookies.

ຂໍ້ມູນລັອກຟາຍ

ຂໍ້ມູນລັອກຟາຍຈະຖືກລາຍງານທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານໃຊ້ບໍລິການໂດຍບຣາວເຊີ ຫຼື ມືຖືຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ເຊີເວີຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະບັນທຶກຂໍ້ມູນລັອກຟາຍອັດຕະໂນມັດ.

ລັອກເຊີເວີເຫຼົ່ານີ້, ມັກມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ລະບຸຕົວຕົນເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ເວັບ, ເລກໄອພີ, ປະເພດບຣາວເຊີ້, ການອ້າງອີງ / ອອກຈາກໜ້ານັ້ນໆ, User-Agent, URLs, ຈຳນວນຄຣິກ ແລະ ແລນດິ້ງເພຈ, ໜ້າທີ່ເຂົ້າເບິ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕົວລະບຸອຸປະກອນ

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າເຖິງເວັບໂດຍກົງ ຫຼື ຜ່ານໂທລະສັບ(ໂທລະສັບສະມາດໂຟນ ແລະ ແທັບເລັດ), ພວກເຮົາຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ເກັບກໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຈັດເກັບໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ "ຕົວລະບຸອຸປະກອນ" ໄດ້ເຊັ່ນ: ລະຫັດປະຈຳຕົວທີ່ຕ່າງກັນ(UUID).

ຕົວລະບຸອຸປະກອນຈະລະບຸອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ. ເຊິ່ງປະກອບມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮາດແວ, ລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື ຊອບແວອື່ນໆ. ຕົວລະບຸອຸປະກອນຈະບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ພຽງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທະພາບການນຳໃຊ້ເວັບຂອງທ່ານ. ບາງຟັງຊັ້ນອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ບໍ່ສົມບູນຖ້າມີການປິດລະບົບຕົວລະບຸອຸປະກອນນີ້.

ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າເຖິງ yula.la, ພວກເຮົາສາມາດຮ້ອງຂໍໃນການເກັບກຳ, ຕິດຕາມ ຫຼື ເກັບຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກໄລຍະໄກເຊິ່ງລວມເຖິງພິກັດ GPS (ເສັ້ນຂະໜານ ແລະ ເສັ້ນແວງ) ຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ: ປະເທດ, ແຂວງ ຫຼື ເມືອງ).

ບາງຮູບແບບຂອງເວັບໂດຍສະເພາະສະຖານທີ່ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງຍ້ອນຂໍ້ມູນບໍ່ສົມບູນ ຫຼື ປິດການໃຊ້ງານຢູ່.

ການສື່ສານດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາຫຼືໄດ້ຮັບ, ເຊັ່ນທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານ, ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບທ່ານໂດຍກົງ. ພວກເຮົາອາດຈະສົ່ງຂ່າວສານ, ໂປໂມຊັ່ນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີພິເສດຫາທ່ານທາງອີເມວ.

ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຮັບຂໍ້ຄວາມທາງອີເມວ ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເລືອກ ຫຼື ບໍ່ເລືອກໃຊ້ ຫຼື ຈະເຂົ້າໄປປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ນອກຈາກນີ້, ເຮົາຍັງໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ (ຕົວຢ່າງ: ການຢືນຢັນບັນຊີ, ການຊື້, ການຢືນຢັນການຊຳລະ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ, ການປ່ຽນແປງ/ ອັບເດດຮູບແບບການບໍລິການ, ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ) ທ່ານອາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ຮັບອີເມວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວັບແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການບໍລິການໃນເວັບໄຊທ໌.

ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ຂາຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກ yula.la ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ (ບໍລິສັດຫຼັກ, ບໍລິສັດຍ່ອຍ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆ) ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມຈ່ກທ່ານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  • ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາອາດຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານນຳ: ພວກເຮົາອາດຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກັບຄູ່ຄ້າທາງທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ບໍລິການແກ່ທ່ານ. ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ຈະໄດ້ຮັບການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຢ່າງຈໍາກັດຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ເໝາະສົມໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ພວກເຮົາຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ ຫຼື ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
  • ຜູ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງເນື້ອຫາຂອງຜູ້ໃຊ້: ເນື້ອຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ໃດໆທີ່ທ່ານສະແດງໂດຍສະໝັກໃຈສໍາລັບການລົງທະບຽນກັບເວັບແບບສາທາລະນະ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ yula.la ໄດ້ທຳການພິຈາລະນາແລ້ວ. ເມື່ອມີການເຜີຍແຜ່ໃນ yula.la, ເນື້ອໃນຂອງຜູ້ໃຊ້ອາດຈະບໍ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ຈາກການເບິ່ງແບບສາທາລະນະ, ຍ້ອນວ່າສໍາເນົາຍັງຄົງສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໃນຫນ້າເວັບທີ່ບັນທຶກ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນເວັບ, ເຊັ່ນດຽວກັບເວັບອື່ນໆທີ່ເຜີຍແຜ່ຈາກເວັບພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຄັດລອກລວມທັງບັນທຶກຂໍ້ມູນນັ້ນໆ.
  • ຜູ້ທີ່ສາມາດເບິ່ງເລກໄອພີຂອງທ່ານ. ການຄັດເລືອກຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ມີອໍານາດການບໍລິຫານ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການປະເມີນເລກໄອພີ ຂອງຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
  • ໃຜແນ່ທີ່ສາມາດເຫັນອີເມວຂອງທ່ານ. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ໃນ yula. ທາງເຮົາເລີຍຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍອີເມວຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກທ່ານຕອບກັບຜູ້ໃຊ້ຄົນອື່ນທີ່ຕິດຕໍ່ກັບທ່ານຜ່ານແບບຟອມ, ເຂົາເຈົ້າແມ່ນຈະສາມາດເຫັນອີເມວຂອງທ່ານໄດ້ທັນທີ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນກໍລະນີທີ່ມີການປ່ຽນແປງການຄວບຄຸມ

ພວກເຮົາອາດຈະຊື້ຫລືຂາຍ / ຍົກເລີກ / ໂອນບໍລິສັດ (ລວມທັງຮຸ້ນໃນບໍລິສັດໃດຫນຶ່ງ) ຫຼືການລວມຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິການ, ຊັບສິນແລະ ທຸລະກິດ. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເຊັ່ນຊື່ລູກຄ້າ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ເນື້ອຫາຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິການອາດຢູ່ໃນບັນດາລາຍການທີ່ຂາຍຫຼືໂອນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາອາດຈະຂາຍ, ຈັດສັນຫຼືໂອນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະການຂາຍກິດຈະການ, ການຮວບຮວມ, ການຊື້, ການລົ້ມລະລາຍ, ການແກ້ໄຂ, ການຈັດຕັ້ງ, ການຊໍາລະ, ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼືການປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນໃດສ່ວນຫນຶ່ງຂອງບໍລິສັດ.

ກໍລະນີທີ່ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

Yula.la ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ໝາຍສານ. ຖ້າເຮົາເຊື່ອວ່າການກະທຳດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອ (ກ) ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ (ຂ) ເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດໃນການບໍລິການຂອງເຮົາເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງການບໍລິການ (ຄ) ເພື່ອໃຊ້ປົກປ້ອງສິດ, ຊັບສິນ ຫຼື ຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນຂອງ yula.la ລວມທັງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຄົນອື່ນ.

ຕິດຕໍ່ ຫຼື ສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮວບຮວມກ່ຽວກັບທ່ານ, ທ່ານສາມາດໃສ່ຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມການຕິດຕໍ່ຂອງເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ [email protected].

ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ