Advertising and partnerships
ການໂຄສະນາ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ Yula.la ແມ່ນແຫຼ່ງຕະຫຼາດອອນລາຍຊັ້ນນຳ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຊອກຊື້ ຫຼື ຂາຍລົດໃໝ່ ຫຼື ມືສອງ, ຊອກບ້ານໃໝ່, ຄອມພິວເຕີ້, ໂທລະສັບ, ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ແຟຊັນ, ສິນຄ້າເພື່ອຄວາມງາມ ແລະ ສຸຂະພາບ, ການບໍລິການຕ່າງໆ ຫຼື ແມ່ນຫຍັງກໍ່ໄດ້, Yula.la ແມ່ນເປັນບ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດເລີ່ມໄດ້! ເພື່ອຊອກຫາທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານກຳລັງຄົ້ນຫາ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂາຍສິນຄ້າຂອງທ່ານ ພວກເຮົາມີຕົວເລືອກການໂຄສະນາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ສໍາລັບນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ:

ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາໂດຍຜ່ານການກອກຟອມເພື່ອຊອກຫາແພັກເກຈ໌ທີ່ກົງກັບຄາມຕ້ອງການຂອງທ່ານທີ່ສຸດ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ຜູ້ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ເພາະພວກເຮົາມີຕົວເລືອກຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ທ່ານເພີ່ມສະຖານະອອນລາຍ ແລະ ຍອດຂາຍຂອງທ່ານ ຕົວເລືອກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແກ່:

  • ພວກເຮົາສາມາດສ້າງ ແລະ ປັບແຕ່ງໜ້າຕາງຮ້ານຄ້າອອນລາຍໃນແບບສະເພາະຂອງທ່ານຢູ່ເທິງ Yula.la ເພື່ອທ່ານສາມາດໂຄສະນາສິນຄ້າຂອງທ່ານທາງອອນລາຍ.
  • ພວກເຮົາຈະແນະນໍາວິທີນໍາສະເໜີສິນຄ້າຂອງທ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຢູ່ຕໍາແໜ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສາມາດດຶງດູດເອົາລູກຄ້າມາຊື້ສິນຄ້າຂອງທ່ານໄດ້.
  • ພວກເຮົາສະເໜີເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເປັນຕົ້ນວ່າ ການໂຄສະນາຜ່ານແບນເນີ້, ດ້ານການຕະຫຼາດຜ່ານສື່ອອນລາຍ, ໂຄສະນາທາງອີເມລ, ວິທະຍຸ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອີກຫຼາຍຊ່ອງທາງແບບງ່າຍດາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຕີບໂຕ.

ສໍາລັບບຸກຄົນ

ຜູ້ຂາຍແຕ່ລະລາຍໃນ ສາມາດລົງທະບຽນຟຣີ ແລະ ເລີ່ມຂາຍສິນຄ້າໄດ້ທັນທີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຂາຍໄດ້ໄວຂຶ້ນ ພວກເຮົາຂໍສະເໜີທາງຫຼາຍທາງເລືອກໃນການໂປຣໂໝດສິນຄ້າຂອງທ່ານເຊັ່ນ:

  • ສະແດງລາຍຊື່ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ມັນປະກົດໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຂຶ້ນເທິງເວັບໄຊທ໌
  • ພວກເຮົາຈະນໍາສະເໜີແພັກເກັດທາງການຕະຫຼາດທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າຂອງທ່ານທາງແພລດຟອມສື່ອອນລາຍ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານສົນໃຈລົງສ້າງທຸລະກິດອອນລາຍ ແລະ ຕ້ອງການຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາກອກຂໍ້ມູນຕາມແບບຟອມດ້ານລຸ່ມເພື່ອປຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ