ຄົ້ນຫາ ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ ອາຊີບທັງໝົດໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກັ່ນກອງ ແລະ ປັບແຕ່ງ ຄືນຄ່າຕົວກອງ

ພົບ 13 ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ ວຽກໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Research Physician LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 17:12 - 06 Mar 2019
Database & QA/QC Geologist LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 18:19 - 26 Feb 2019
ສະວະກອນກວດສອບຄຸນນະພາບ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 23:55 - 21 Feb 2019
ພະນັກງານ ຂຶ້ນແຜນວັດຖຸດິບ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 18:12 - 19 Feb 2019
DOWNLOAD APP
Depot Operation Engineer Officer LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 16:32 - 18 Feb 2019
ພະນັກງານຂື້ນແຜນວັດຖຸດິບ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 23:16 - 15 Feb 2019
ວິສາວະກອນໂຍທາອອກແບບໂຄງສ້າງ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 19:48 - 13 Feb 2019
Research Physician LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 21:56 - 12 Feb 2019
DOWNLOAD APP
Fish Passing Engineer LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 18:59 - 12 Feb 2019
ວິສະວະກອນ ໄຟຟ້າ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 21:09 - 11 Feb 2019
ຊ່າງກົນຈັກຝ່າຍຄວບຄຸມການຜະລິດ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 20:42 - 11 Feb 2019
ຊ່າງໄຟຟ້າ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 20:39 - 11 Feb 2019
DOWNLOAD APP
ພະນັກງານວິຊາການໄຟຟ້າ LAK 0 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ
ໂພສ: 17:21 - 11 Feb 2019
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ