ໃໝ່ ນຳເຂົ້າ ສຳລັບຂາຍ ໃນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 73338
LAK 420,000

ໝາກຂາມແປຮູບ

ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
19 Nov 2021
ມີລົດຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີລາຍທາງໃນການເລືອກຊົມສິນຄ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໝາກຂາມບໍ່ມີເມັດລົດທຳມະຊາດ ໝາກຂາມຄຸກສາມລົດ ໝາກຂາມຄຸກຮນ້ຳຕານໄອຊີ່ງ ແລະ ໝາກຂາມແຊ່ອີ່ມແຫ້ງ ເປັນໝາກໄມ້ແປຮູບມທີ່ເກີດຈາກການຄັດສັນມາຢ່າງດີຢ້ຽມ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິໂພກໄດ້ຮັບປະສົບການໃໝໆໃນການຮັບປະທານ ແລ້ວຍັງມີສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນວິຕາມິນບີ 1 ວິຕາມິນບີ 2ວິຕາມິນບີ 3ວິຕາມິນບີ 5ວິຕາມິນບີ 6ວິຕາມິນບີ 9 ແລະອີກຫຼາຍໆຢ່າງເປັນຕົ້ນ
ຮັບປະທານເຂົ້່າທາງປາກ ແລ້ວຄ້ຽວໃຫ້ລະອຽດກ່ອນກືນ
ຄວນເກັບໃນອຸນຫະພູມ 25-30ມົງສາ ໃຫ້ຖືກແດດໄດ້ນ້ອຍໆ
ບໍ່ຄວນເປີດປະໄວ້ເຖິງ10-15ນາທີ ເພາະຈະເຮັດໃຫເລົດຊາດຂອງສິນຄ້າເກີດການປ່ຽນແປງໄດ້
ໄກ້ຮັບລາງວັນ 3 ດາວ OTOP ຂອງໝາກຂາມຄຸກນ້ຳຕານໄອຊິ່ງ
ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ເຖິງ6-8ເດືອນ
ໝາກຂາມໄລ້ເມັດລົດທຳມະຊາດເບີ1 ກິໂລລະ 420,000 ກີບ
ເບີ2 ກິໂລລະ 350,000 ກີບ
ໝາກຂາມຄຸກນ້ຳຕານໄລ້ເມັດກີໂລລະ 420,000ກີບ
ໝາກຂາມຄຸກນ້ຳຕານໄອຊິ່ງໄລ້ດມັດກິໂລລະ 420,000 ກີບ
ໝາກຂາມຄຸກບ້ວຍກິໂລລະ 105,000 ກີບ
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ