Administration & Office Support Job ใน Chanthaboury Vientiane Capital ID 63625

Administrative staff

เมืองจันทะบูลี, นครหลวงเวียงจันทน์
11 Jun 2021
ບໍລິສັດນິວຈິບເຊັງ ຈຳກັດ ຕ້ອງງານຕ່ຳແໜ່ງ ຝ່າຍບໍລິຫານ
ກົດເຂົ້າຮູບເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະໝັກແມ່ນຢູ່ໃນຮູບດ້ານລຸ່ມ :
ปริมาณที่เสนอ
โพสต์โฆษณารายการของคุณฟรี