Health Care Fashion, Health, Beauty and Baby 在 Huoixai Bokeo ID 74031
LAK 129,899

ROOM COFFEE

胡赛县, 波乔
23 Dec 2021
++ ກາແຟ ຮູມ
** ເຫມາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ດູແລ ໃນການຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ພວກເຮົາໃຊ້ຄຣີມທີ່ບໍ່ແມ່ນນົມທີ່ມີນ້ໍາມັນລຳເຂົ້າ. ແທນທີ່ຈະເປັນຄຣີມທັ່ວໄປ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຮັກສຸຂະພາບ ເພີດເພີນໄປກັບເຄື່ອງດື່ມທີ່ທ່ານມັກ ໂດຍບໍ່ມີການກັງວົນ 0% cholesterol 0% ໄຂມັນທຮ້ານ 0% ນ້ຳຕານ
** SUCRALOSE
ເຫມາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ດູແລ ໃນການຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ
*SUCRALOSE ແມ່ນ… ສານໃຫ້ຄວາມຫວານທີ່ບໍ່ມີພະລັງງານ. ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບຫໍໂມນອິນຊູລິນໃນຮ່າງກາຍ ບໍ່ເພີ່ມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດNON-DAIRY CREAMER RICE BRAND OIL
ພວກເຮົາໃຊ້ຄຣີມທຽມນ້ຳມັນລຳເຂົ້າ. ແທນທີ່ຄຣີມທັ່ວໄປ
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຮັກສຸຂະພາບ ເພີດເພີນໄປກັບເຄື່ອງດື່ມທີ່ທ່ານມັກ, ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດແລະເສັ້ນໄຍອາຫານ, ສານສະກັດຈາກທີ່ເລືອກ. ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້​ເຮົາ​ເກັບ​ກໍາ​ສູງ​ເຖິງ 36 ປະ​ເພດ​
(1 ກ່ອງມີ 10 ຊອງ)
ກາເຟ "ສູດເຈ" ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລະລົງທະບຽນຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະຢາ ເລກທະບຽນ 10-1-00152-1-0005 ຜ່ານການຮັບຮອງມາດຕະຖານການຜະລິດ GMP (ການປະຕິບັດການຜະລິດທີ່ດີ).
优惠金额
OR
免费发布广告