Used for Sale in Naxaithong Vientiane Capital ID 29 | Yula.la

ຕ້ອງການຂາຍດ່ວນ

Sold

Posted by ຈັນສະມຸດ on Thu 16 Jan 2014 03:42:43
Description
ລົດສະພາບດີ, ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນໂດຍກົງ, ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນຳໃຊ້. ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດເຂົ້າມາລອງຂັບເບິ່ງໄດ້
ລາຄສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້

Vehicle Details
Condition : Used
Brand :
Model :
Year :
Kilometer / Mileage : 0
Fuel Type :
Sold
ຈັນສະມຸດ
ໜ່ວຍ 15 ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Click to Show Phone
Sold
Contact ຈັນສະມຸດ by private message
Sold
ຈັນສະມຸດ
ໜ່ວຍ 15 ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Click to Show Phone