Nouveau en vente à Xaythany Vientiane Capital ID 63445
LAK 545,227

ແວ່ນລົດ VIGO

Le district de Xaythany, Vientiane la Capitale
07 May 2021
ແວ່ນລົດ VIGO

✔️ລາຄາບໍ່ແພງຢ່າງທີ່ຄິດ
✔️ ເຮົາພິທີພິຖັນໃສ່ໃຈທຸກຂັ້ນຕອນ ເອົາໃຈໃສທຸກລາຍລະອຽດ
✔️ ມີການຮັບປະກັນຫຼັງການຕິດຕັ້ງ
✔️ ໃຊ້ເວລາໃນການຕິດຕັ້ງບໍ່ດົນ ຖ້າຮັບລົດກັບບ້ານໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຕ້ອງເອົາລົດໄວ້ຂ້າມຄືນ
✔️ ຊ່າງທີ່ຕິດຕັ້ງມີຄວາມຊຳນານງານສູງ ມັ່ນໃຈໄດ້ ປອດໄພແນ່ນອນຫລັງການຕິດຕັ້ງ
✔️ ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຂອງເຮົາ ທີ່ໃຊ້ຕິດຕັ້ງມີມາດຕະຖານ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລົດໃນຂະນະຕິດຕັ້ງ
✔️ ເຮົາໃຊ້ກາວຕິດແວ່ນລົດໃຫຍ່ມາດຕະຖານໂຮງງານຜູ້ຜະລິດ (OEM) ຢ່າງ Sika ທີ່ຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກໃຫ້ການຍອມຮັບ
✔️ ສູນບໍລິການມາດຕະຖານສາກົນ ອັນດັບ 1 ເປີດມາດົນກວ່າ 23 ປີ ໃນນາມອຸດອນກະຈົກລົດຍົນ
✔️ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຫລາຍລາງວັນ ກາລັນຕີຈາກທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຄຸນນະພາບແລະ ການໃຫ້ບໍລິການມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
✔️ມີລົດບໍລິການຮັບສົ່ງໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ລະຫວ່າງຖ້າການຕິດຕັ້ງ
✔️ບໍລິການທັງກ່ອນ ແລະ ຫລັງການຂາຍເປັນຢ່າງດີ
Contact :vendeur
Annonce gratuite