Nouveau Speakers, Headphones & Home Cinemas en vente Dans Chanthaboury Vientiane Capital ID 73018
LAK 0

Aiwa Retro Plus 60W

Le district de Chanthaboury, Vientiane la Capitale
08 Nov 2021
Aiwa Retro Plus 60W
ເຄື່ອງໃຫມ່ແກະກ່ອງ
ລຳໂພງພົກພາມີແບັດໃນຕົວ 6-8ຊັ່ວໂມງ
ສຽງແຮງມ່ວນ ເບສແຫນ້ນ ຂັບ 60W
ເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth, USB, AUX,
ມີໄມໃນຕົວສາມາດລົມໂທລະສັບໄດ້
ເຊື່ອມຕໍ່ເປີດຫຼິ້ນພ້ອມກັນ 2ເຄື່ອງໄດ້
ເຄື່ອງສູນໄທແທ້ ຮັບປະກັນ
ທ່ານກຳລັງຫາລຳໂພງລາຄາປະຢັດ ແລະເປັນຂອງແບຣນແທ້ ສຽງມ່ວນລາຄາເກີນຄຸ້ມແນ່ນອນເຈົ້າ ຮັບປະກັນ
优惠金额
OR
Annonce gratuite