Nouveau Furniture en vente Dans Phonhong Vientiane Province ID 74243
LAK 0

Furniture

Le district de Phonhong, La province de Vientiane
29 Dec 2021
ສະບາຍດີ ລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ ຮ້ານພອນສະຫວັນເຟີນິເຈີ ມີສິນຄ້າ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໄຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຊົມ ເລືອກຊື້ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ ເຮັດວຽກ ທາງເຮົາມີ ເຟີນີເຈີ ຫ້ອງການຫຼາກຫຼາຍແບບ ໃຫ້ທ່ານເລືອກ ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຈັດສັນ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ໄຫ້ສົມບູນແບບ ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ສາຂາ1: ບ້ານວັດໄຕນ້ອຍທ່າ ໃກ້ກັບຕະຫຼາດກົກໂພ
ໂທ: 021 520 328 / 030 9881 845
LINE ID: sure2004
Email: [email protected]
ສາຂາ2: ບ້ານດົງປ່າລານ ກົງກັນຂ້າມກັບຮ້ານລາວໂມບາຍກຣຸບ
ໂທ: 030 5787 933 / 020 5240 7553
LINE ID: phonesavanh2
Email: [email protected]
优惠金额
Annonce gratuite