Apartment pour Rent Dans Chanthaboury Vientiane Capital ID 64156
Prix ​​de vente -
Prix ​​de location LAK 0

KS APARTMENT

Le district de Chanthaboury, Vientiane la Capitale
05 Aug 2021
KS Apartment ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ພວກເຮົາມີບໍລິການທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຄົບຖ້ວນໄດ້ແກ່:
✅ ຟີຣ wi-fi ທຸກຫ້ອງ.
✅ ມີລິບອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂຶ້ນລົງ.
✅ ພາຍໃນຫ້ອງມີເຄື່ອງໃຊ້ເຮືອນຄົວ ແລະ ເຟີນີເຈີຄົບວົງຈອນ.
✅ ຟຣີຫ້ອງຟິດເນັດ.
✅ ລະບົບຄວາມປອດໄພ 24 ຊົ່ວໂມງ, ມີກ້ອງວົງຈອນປິດອ້ອມຕຶກ ແລະ ໃຊ້ຄີກາດໃນການເຂົ້າຕຶກ.
✅ ມີບ່ອນຈອດລົດກ້ວາງຂວງ.
?? ລາຄາເລີ້ມຕົ້ນພຽງ 250 $ ,300, 390$ ຕໍ່ເດືອນ ເທົ່ານັ້ນ ‼️ ມີສ່ວນຫລຸດພິເສດສຳຫລັບທ່ານໃດທີ່ຈ່າຍ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ລ່ວງຫນ້າ ‼️
OR
Annonce gratuite