Administration & Office Support Job Dans Sikhottabong Vientiane Capital ID 63560
LAK 0 - 0 (Négociable)

ບໍລິສັດ ເອັກຊີເອັກ ຈຳກັດ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຈັດການຫ້ອງການ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Le district de Sikhottabong, Vientiane la Capitale
02 Jun 2021
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຝ່າຍບໍລິຫານ
- ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການ ( ຈໍານວນ 2 ຕໍາແໜ່ງ )
- ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ Operator ( ຈໍານວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ )
优惠金额
OR
Annonce gratuite