Farm land ສຳລັບ Sale ໃນ ໂພນໂຮງ ວຽງຈັນ ID 67074
LAK 556,257,525

ດິນສວນ

ໂພນໂຮງ, ວຽງຈັນ
14 Sep 2021
ລໍຖ້າທ່ານມາເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຕໍ່ລອງໄດ້ອີກເດີ້ເຈົ້າ
ບ້ານ ໂພນສູງ ແຂວງວຽງຈັນ
ເມືອງໂພນໂຮງ
ເນື້ອທີ່ 33,462 ແມັດ
ລາຄາ 1,300,000 ບາດ ສາມາດຕໍ່ລອງລາຄາໄດ້
ດິນກະສີກຳ ເຫມາະກັບການປູກຟັງ ລ້ຽງສັດ ເຮັດຟາມ ມີໜອງປາ 2ໜອງ ມີນາ ຕົ້ມຕານກີນໜາກ ໄດ້ທຸກໆປີ
ນາເຮັກຕ້າປາຍແຕ່ລະປີໄດ້ເຂົ້າ 130 ເປົາ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ