Used for Sale in Sisattanak Vientiane Capital ID 48 | Yula.la

ລົດເກງ Honda Stream

Sold

Posted by ແກ້ວພູທອນ ອິນທິວົງ on Fri 17 Jan 2014 08:23:41
Description
ສະພາບດີ, ໍາລຸງຮັກສາດີ, ມີໂທລະທັດ ດີວີດີ, ເບາະໜັງ, ລະບົບແອດີ

Vehicle Details
Condition : Used
Brand :
Model :
Year :
Kilometer / Mileage : 0
Fuel Type :
Sold
ແກ້ວພູທອນ ອິນທິວົງ
ບ້ານທົ່ງພານທອງ ມ. ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Click to Show Phone
Sold
Contact ແກ້ວພູທອນ ອິນທິວົງ by private message
Sold
ແກ້ວພູທອນ ອິນທິວົງ
ບ້ານທົ່ງພານທອງ ມ. ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Click to Show Phone