Construction Service in Xaysetha Vientiane Capital ID 67002
LAK 0

Contruction Company

Xaysetha, Vientiane Capital
14 Sep 2021
ບໍລິສັດ OCM contruction ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອຍ ຈົນເຖິງຂະໜາດໃຫຍ່ອີກທັງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຮືອນຄົວຄົບວົງຈອນ ແລະ ເຮັດເຟີນີເຈີຕ່າງໆ.

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 5654 5445
ຊື່ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ: ນ ອໍລະນີ ຈິນດາໄມ
Offer Amount
Post listing free