Commercial Land for Sale in Sanasomboun Champasak ID 75559
LAK 1,418,394,141

For sale

Sanasomboun, Champasak
08 Jun 2022
ຕ້ອງການໂອນກຳມະສິດທີ່ດີນ ເນື້ອທີ່ດີນ 10,835 ຕາແມັດ ຕິດກັບທາງໃຫຍ່ເລກທີ 13 ໃຕ້ ຢູ່ໃຈກາງໝູ່ບ້ານ ເໝາະແກ່ການເຮັດທຸລະກິດ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ໂນນສະຫວັນ(ໜອງໃຜ່) ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສົນໃຈຕີດຕໍ່ ໂທ ແລະ ແອັບ 020 99602244
#ຂາຍດິນ
#ຂາຍດິນລາຄາຖືກ
OR
Post listing free