New Wi-Fi for Sale in Chanthaboury Vientiane Capital ID 67247
LAK 0

FTTH ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວພາຍໃນສູງສຸດ

Chanthaboury, Vientiane Capital
15 Sep 2021
#ສົນໃຈ FTTH ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວພາຍໃນສູງສຸດ
*ບໍລິການຕິດຕັ້ງອິນເຕີເນັດແບບສາຍໄຟເບີ້ເຂົ້າເຖີງອຸປະກອນຂອງທ່ານຕິດຕັ້ງເຂົ້າໃນຮ້ານອາຫານ,​ ບ້ານພັກ,​ ໂຮງແຮມ​ ແລະ ສະຖານທີຕ່າງໆຂອງທ່ານ
-ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12 ເດືອນຟຣີອີກ 3 ເດືອນ
-ຖ້າຈ່າຍກ່ອນ 6 ເດືອນຟຣີອີກ 1 ເດືອນ.
-ຖ້າຈ່າຍກ່ອນ 3 ເດືອນຟຮີ ຄ່າຕິດຕັ້ງ
-ຕິດຕັ້ງວອງໄວທັນໃຈ ພາຍໃນ 3 ມື້
Offer Amount
Post listing free