New Toyota Revo for Sale in Chanthaboury Vientiane Capital ID 51372
445,994,988 LAK

Toyota Revo 2019

Chanthaboury, Vientiane Capital
26 May 2020
TOYOTA REVO ລະບົບເກຍ AUTO 6Speed ເປັນລົດອີກຄັນຫນື່ງລຸ້ນທີ່ທຸກບ້ານຕ້ອງມີເພາະເປັນລົດຍອດນິຍົມຂອງສັງຄົມລາວທົ່ວຫນ້າ
ເປັນລົດທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ທຸກແບບທຸກສະຕາຍ,ພາຍນອກແຂງແກ່ນ,ບຶກບຶນ,ຊຸດໄຟຫນ້າ LED PROJECTOR ພ້ອມລະບົບປັບລະດັບສູງຕ່ຳ ແລະ ໄຟ Daytime Running Light
ດ້ວຍອຸປະກອນພາຍໃນພ້ອມສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ,ຄວາມບັນເທີງຄົບຄັນເຊີ່ງ ແລະ ສົມບູນຂອງໂໝດ ECO,POWER MODE ທີ່ເປັນໄຟຟ້າທີ່ສາມາດກົດໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ຕ້ອງການຂຸມພະລັງທີ່ສັ່ງໄດ້,
ທີ່ມາພ້ອມກັບສະມັດທະນະການຂັບຂີ່,ຊົງໂຕທີ່ຍອມຢຽມແລະເປັນທີ່ສຸດຂອງລົດທີ່ປະຫຍັດນ້ຳມັນ
--------------------------------------------------------------------------------------
ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ ຫຼື ເຂົ້າມາເບິ່ງລົດຕົວຈິງໄດ້
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ຖະໜົນທົ່ງຂັນຄໍາ
ບ້ານທົ່ງຕູມ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Finance Calculator
Contact Toyota Service