New Others for Sale in Sikhottabong Vientiane Capital ID 73450
LAK 4,400,000

Nokta Makro Simplex WHP ເຄື່ອງກວດໂລຫະ ຫາທອງຄຳໃຕ້ດິນ ໃຕ້ນໍ້າ ຂອງແທ້ຈາກປະເທດຕູລາກີ

Sikhottabong, Vientiane Capital
30 Nov 2021
ເຄື່ອງກວດໂລຫະສັນຍາແຫ່ງຊາດຕຸລະກີ Nokta Makro Simplex +Plus ເຄື່ອງກວດໂລຫະ WHP ເຄື່ອງກວດໂລຫະປະເພດຄວາມຖີ່ VLF, ມີໂ.ດຊີ້ໃສ່ໃນຕົວ 4 ຮູບແບບການຊອກຫາໂລຫະທັງໝົດ ,, ສະໜາມ, ສວນສາທາລະນະ, ຫາດຊາຍ ມີຫູຟັງໄຮ້ສາຍ
Offer Amount
OR
Post listing free