New Others for Sale in Chanthaboury Vientiane Capital ID 72963
LAK 140,000

KOVOL 5.0 Bluetooth Earphones

Chanthaboury, Vientiane Capital
06 Nov 2021
ຫູຟັງ KOVOL 5.0 Bluetooth
ເປັນລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານບູທູດ
ແບັດທົນ 9-10 ຊົ່ວໂມງ ໃຊ້ງານໄດ້ດົນ
ລະບົບສຽງທຸ້ມ
ຮອງຮັບທຸກລະບົບ IOS ແລະ Andriod
ລົມສາຍຜ່ານຫູຟັງໄດ້
ໃຊ້ງານງ່າຍ
Offer Amount
OR
Post listing free