New Arts & Crafts for Sale in Phonhong Vientiane Province ID 75550
LAK 20,000

Handicraft

Phonhong, Vientiane Province
07 Jun 2022
ພວກເຮົາມີພາເຂົ້າຫວາຍມານຳສະເໜີ ພາເຂົ້າຫວາຍ ແມ່ຄຳບາງ ບ້ານສ້າງໃຫຍ່, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ທ່ານໃດສົນໃຈທັງຂາຍສົ່ງ ແລະ ຍ່ອຍ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເພີ່ນໄດ້ ດ້ວຍໝາຍເລກໂທ 020 5560 2053
Offer Amount
OR
Post listing free