Trades & Services Job 在 Sisattanak Vientiane Capital ID 47726
0 - 0 LAK

ພະນັກງານລ້ຽງເດັກ ( ວຽກເຮືອນທົ່ວໄປແລະເອົາເດັກນ້ອຍ)

西沙达那, 万象资本
19 Feb 2019
# ບໍລິສັດ ພີວີ ເປັນບໍລິສັດເຮັດວຽກບໍລິການອານາໄມ ແລະສອນວຽກແມ່ບ້ານເພື່ອສະຫນ່ອງໃຫ້ໂຮງແຮມ,ຄົວເຮືອນແລະຫ້ອງການຕ່າງໆ.

+ ເງື່ອນໄຂ:
-ເປັນຄົນດູໝັ່ນ,ຊື່ສັດ,ຫມັກສະອາດ
-ອົດທົນ,ຮັກເດັກ,ສາມາດສອນຫນັງສືເດັກນ້ອຍໄດ້ ແລະ ເຄີຍເຮັດວຽກແມ່ບ້ານມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາພິເສດ
– ເຮັດວຽກໄດ້ດີມີໂບນັດໃຫ້
– ເຮັດວຽກ6 ເດືອນຂື້ນໄປຂື້ນເງິນເດືອນໃຫ້
– ເຈັບເປັນຊ່ວຍປີ່ນປົວຕາມຄວາມເຫມາະສົມ
(ຜູ້ທີ່ສົນໃຈວຽກແມ່ບ້ານທາງບໍລິສັດຮັບສອນໃຫ້ຟຣີ )
ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານໜອງດ້ວງທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
联系卖家
0305153757, ແອັບ: 020 77878XXX