Others 出售于 Xaysetha Vientiane Capital ID 43548
27,000 LAK

ຕົ້ນລິ່ນໄມ້ພັນເຕ້ຍ

赛色塔, 万象资本
30 Oct 2019
ຂາຍຍ່ອຍ-ຂາຍສົ່ງ
ສົນໃຈຕົ້ນລິ່ນໄມ້ພັນເຕ້ຍ ທັກມາເດິ ພັນເຕ້ຍແທ້100%
ປູກໂຊໜ້າບ້ານ ຫຼື ປູກເປັນສວນ ສາມາດສ້າງເງີນເຮັດໃຫ້ລວຍໄດ້
ຂາຍເປັນຕົ້ນ ຊື້ ຫຼາຍຕົ້ນ ຫຼຸດໃຫ້ອີກ
ປູກ6 ເດືອນໄດ້ກິນ
ສິນຄ້າພ້ອມສົ່ງ​ ສົ່ງຟຣີ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ
ສົນໃຈ ໂທ ຫຼື (ຝາກເບີໄວ້ເດີ້)
联系卖家