Warehouse ສຳລັບ Sale or Rent ໃນ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 45599
ລາຄາຂາຍ 1,362,000,040 LAK
ລາຄາເຊົ່າ 0 LAK

ສາງ

ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
01 Feb 2019
ຕ້ອງການ ຂາຍ ຫລື ໃຫ້ເຊົ່າ ສາງ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານປາກທ້າງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃກ້ກັບຕະຫລາດ ຖ້ວຍ ບ່ວງ ໃນສາງມີ ດ້ານໃນສາງມີ 2ຫ້ອງນອນຫ້ອງນໍ້າຕິດ, ດ້ານຫລັງມີ 1ຫ້ອງຄົວ 1 ຫ້ອງນໍ້າ ລົດ 10 ລໍ້ສາມາດເຂົ້າໄດ້ ສົນໃຈຕິດຕໍ່
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ