Administration & Office Support Job ใน Sisattanak Vientiane Capital ID 62403
LAK 7,657,419 - 7,657,419 (เจรจากันได้)

ັsale manager

เมืองศรีสัตตนาค, นครหลวงเวียงจันทน์
28 Dec 2020
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ຈັດການຂາຍລົດ
ເງື່ອນໄຂ:
- ຫົວໜ້າການຂາຍ (ຂາຍລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ ມືສອງ)
- ຕ້ອງມີປະສົບການດ້ານການຂາຍລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່ 3 ປີ ຂື້ນໄປ
- ວຸດທິການສືກສາ ຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ຂື້ນໄປ
- ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ
- ອາຍຸ 35 ປີລົງມາ
- ບໍ່ຈຳກັດເພດ
- ເງິນເດືອນ 500$ຂຶ້ນໄປ ຂຶ້ນກັບປະສົບການຕົວຈິງ

ໝາຍເຫດ: - ເງິນເດືອນສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ອິງຕາມປະສົບການຕົວຈິງ
- ເອກະສານທີ່ສົ່ງມາທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ສົ່ງຄືນ ແລະ ບໍລິສັດຈະຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຕົງຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລະ
ຜູ້ທີ່ຜ່ານສຳພາດເທົ່ານັ້ນ.

ສຳນັກງານໃຫຍ່: ຖະໜົນ ບູລິຈັນ, ບ້ານສະພັງໝໍ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນ 030 543739 | 020 5541 1455
Email: [email protected]
Facebook: No1 Auto 2nd Car and bike 2nd shop
ปริมาณที่เสนอ
โพสต์โฆษณารายการของคุณฟรี