Administration & Office Support Job ใน Sisattanak Vientiane Capital ID 55143
LAK 18,000,000 - 18,000,000

General manager

เมืองศรีสัตตนาค, นครหลวงเวียงจันทน์
17 Mar 2020
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ຕຳແໜ່ງ: General manager

ບໍລິສັດ ລາວອາຊຽນເຊົ່າສິນເຊື່ອ ມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2019 ນີ້. ປະຈຸບັນບໍລິສັດພວກເຮົາ ມີທັງໝົດ 15 ສາຂາທົ່ວປະເທດ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ແລະ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນແຕ່ລະພະແນກຂອງ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.
ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ:
- ບໍ່ຈໍາກັດ ເພດ ແລະ ອາຍຸ
- ຕ້ອງມີປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີຂື້ນໄປ
- ເງິນເດືອນ 2,000 $ ຂື້ນໄປ (ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ການສຳພາດ.
- ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃນລະດັບດີ (ຖ້າໄດ້ພາສາອັງກິດນຳຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ).
- ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້.
ໜ້າວຽກ:
- ຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານ ລູກທີບ, ແນະນຳ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄຳປຶກສາກັບລູກທີມໄດ້.
- ຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າ.
- ຮັບຜິດຊອບວຽກອື່ນໆ ຕາມທີ່ຫົວໜ້າມອບໝາຍ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ໃນໂມງລັດຖະການ
Call center: 1453 | 030 543 7339 | 020 5541 1455 Email: [email protected] ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ ບູລິຈັນ, ຕຶກ NNN ຊັ້ນ 2
ปริมาณที่เสนอ
โพสต์โฆษณารายการของคุณฟรี