ພະນັກງານຂາຍ Job ໃນ ເມືອງຊຳເໜືອ ຫົວພັນ ID 62866
LAK 0 - 0

Sales Representative

ເມືອງຊຳເໜືອ, ຫົວພັນ
23 Feb 2021
ຕ້ອງການ ພະນັກງານປະສານງານຝ່າຍຂາຍ (Sales Representative) 1 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
• ຊອກຫາຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານ ໃຫ້ເຂົ້າມາເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບບໍລິສັດ
• ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຄຳແນະນຳໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານ
• ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງການເຊັນສັນຍາ
• ສົ່ງເສີມລາຍຮັບຂອງຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:
• ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີສາຂາ ການຕະຫຼາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
• ມີປະສົບການກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານການຂາຍ, ພົວພັນກັບຮ້ານຄ້າ-ຮ້ານອາຫານມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
• ສາມາດນຳໃຊ້ Email ແລະ Microsoft Excel, Word , Power point
• ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້
• ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກແຈ້ງຜົນສຳພາດ
• ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີທີ່ພັກອາໄສເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ
• ມີພາຫະນະທຽວການເປັນຂອງຕົນເອງ
ສະຫວັດດີການ:
• ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານ
• ມີເງິນຄອມມິດຊັ່ນຕາມເປົ້າທີ່ເຮັດໄດ້
• ມີປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ-ອຸປະຕິເຫດ
• ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບພະນັກງານທຸກໆເດືອນ
• ມີ product ຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຕາມໂອກາດຕ່າງໆ
• ມີການເທຣນນິ່ງທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໜ້າວຽກຢູ່ສະເໝີ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ CV ເປັນພາສາອັງກິດມາທີ່ເມວ [email protected]
ຈໍານວນການສະເຫນີ
OR
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ