Office ສຳລັບ Rent ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 56726
ລາຄາຂາຍ -
ລາຄາເຊົ່າ LAK 170,000

ຫ້ອງວ່າງໃຫ້ເຊົ່າ

ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
17 Jul 2020
ສິດທິພິເສດ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທາງເຮົາມີດັ່ງນີ້:
- ສະຖານທີ່ຕັ້ງມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ.
- ເຊື່bອມຕໍ່ກັບສູນການຄ້າທີ່ພວກເຮົາມີ ສູນອາຫານ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຄາເຟ, ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງຕ່າງໆ.
- ມີການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທີ່ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ມີພະນັກງານຕ້ອນຮັບ.
- ມີສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດທີ່ດີເລີດສຳລັບພື້ນທີ່ຫ້ອງການຂອງບໍລິສັດ.
- ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເປັນຢ່າງດີ.
- ມີລິບ 3 ບ່ອນສຳລັບຂຶ້ນລົງທຸກໆຊັ້ນ.
- ມີບ່ອນຈອດລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກທີ່ພຽງພໍສຳລັບພະນັກງານ.
- ສຳຮອງໄຟຟ້າໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງ.
- ມີບັດເພື່ອເຂົ້າລິບສະເພາະ.
- ຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ມີການເຝົ້າລະວັງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
- ມີການກຳຈັດແມງໄມ້ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອຢ່າງເປັນປະຈຳ.
- ມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບອັກຄີໄພຕ່າງໆ ຕາມການຝຶກອົບຮົມຂອງກົມໄຟຟ້າລາວ.
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ