ການຂຸດຄົ້ນ, ຊັບພະຍາກອນ & ພະລັງງານ Job ໃນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 47208
LAK 0 - 0

ພະນັກງານຂື້ນແຜນວັດຖຸດິບ

ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
15 Feb 2019
* ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ :
- ເພດ ຍີງ,ຊາຍ, ອາຍຸ 20-35 ປີ
- ຈົບລະດັບ ອະນຸປະລິນຍາ ຫຼື ປະລີນຍາຕີ ຂື້ນໄປ,
- ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້
- ມີປະສົບການ ດ້ານການຂື້ນແຜນຈັດຊື້ 1 ປີ ຂື້ນໄປ
- ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 - 6,000,000 ກີບ
- ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານໂຊກໃຫຍ່, ເມືອງໄຊເສດຖາ, (ເຂດເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດຖາ)
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ