ການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ & ການລຳລຽງ Job ໃນ ເມືອງລະມາມ ເຊກອງ ID 63159
LAK 0 - 0

Rider

ເມືອງລະມາມ, ເຊກອງ
25 Mar 2021
ຕ້ອງການ ພະນັກງານຝ່າຍຮັບສະໝັກໄຣເດີ້ (Rider Recruiter) ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
ຮັບສະໝັກພະນັກງານໄຣເດີ້ເຂົ້າໃໝ່
ແນະນຳຂໍ້ປະຕິບັດ ແລະ ລະບຽບໃຫ້ກັບພະນັກງນໄຣເດີ້
ປະສານງານ ແລະ ແກ້ໄຂ້ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກພະນັກງານໄຣເດີ້
ຕັກເຕືອນ ສົ່ງຂ່າວ ໃຫ້ກັບພະນັກງານໄຣເດີ້ທີ່ເຮັດຜິດກົດລະບຽບ
ອັບເດດຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານໄຣເດີ້ໃຫ້ກັບສຳນັກງານໃຫຍ່
ຊ່ວຍຕິດຕາມເງິນຄ້າງຈ່າຍຕ້ອງຈາກພະນັກງານໄຣເດີ້
ຊ່ວຍວຽກງານດ້ານການເຄຼມເງິນຈາກປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຂອງພະນັກງານໄຣເດີ້
ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ:
ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີສາຂາ ການເງິນ-ການບັນຊີ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ມີປະສົບການກັບເຮັດວຽກຄົນຈຳນວນຫຼາຍ
ສາມາດອະທິບາຍ ແລະ ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ
ສາມາດນຳໃຊ້ Email ແລະ Microsoft Excel, Word , Power point
ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້
ຕ້ອງເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນມີທີ່ພັກອາໄສຢູ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ມີພາຫະນະທຽວການເປັນຂອງຕົນເອງ
ສະຫວັດດີການ:
ເປັນພະນັກງານ Fulltime, ເຮັດວຽກວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ ເວລາ 8:30 – 17:30 ໂມງ
ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານ
ມີປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ-ອຸປະຕິເຫດ
ສ່ວນຫຼຸດສຳລັບພະນັກງານທຸກໆເດືອນ
ມີ product ຈາກບໍລິສັດໃຫ້ຕາມໂອກາດຕ່າງໆ
ມີການເທຣນນິ່ງທີ່ກ່ຽວຂອງກັບໜ້າວຽກຢູ່ສະເໝີ
ຈໍານວນການສະເຫນີ
OR
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ