ການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ & ການລຳລຽງ Job ໃນ ເມືອງຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ ID 47781
LAK 0 - 0

ພະນັກງານຂັບລົດດາມ ໂຮໂວ

ເມືອງຫົງສາ, ໄຊຍະບູລີ
19 Feb 2019
ບໍລິສັດ ໄຊຈະເລີນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຊັບຄອນແທຣັກ ກັບ ບໍລິສັດ ອີຕາລຽນໄທ ຫົງສາ ຈໍາກັດ

*ເງື່ອນໄຂການສະໝັັກ:
- ປອດຈາກສານເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຈະຖືກກວດເປັນປະຈໍາກ່ອນເຂົ້າເຮັດວຽກ.
- ມີປະສົບການ ໃນການຂັບລົດເປັນຢ່າງດີ.
- ເປັນໂຄງການຍາວນານ ເຮັດວຽກທັງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ.
- ມີລາຍຮັບຢ່າງປົກກະຕິ.
- ມີທີ່ພັກກິນ-ນອນກັບທີ່ໃຫ້.

- ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນຢູ່ ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ທີ່ເມືອງ ຫົງສາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ