ການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ & ການລຳລຽງ Job ໃນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 53665
LAK 2,500,000 - 5,000,000

ຮັບສະຫມັກພະນັກງານຂົນສົ່ງ

ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
25 Nov 2019
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
ທ່ານຕ້ອງການຫາເງີນບໍ່ ມາເປັນທີມງານຂົນສົ່ງກັບພວກເຮົາ,ຢາກເປັນພະນັກ ງານປະຈໍາ ຫຼື ພະນັກງານແບບອິດສະຫຼະ ທ່ານກໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້ ແລະ ເຂົ້າ ມາຕິດຕໍ່ຟອມກັບບໍລິສັດເຮົາຕັ້ງແຕ່ ວັນຈັນ - ວັນເສົາ ເວລາ 08:00 - 16:00.
-ບໍ່ຈໍາກັດເພດ.
-ຕ້ອງມີລົດຈັກເປັນຂອງຕົນເອງ.
-ຕ້ອງສໍານານພື້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງ
-ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ປື້ມສໍາມະໂນຄົວ

1. ເງື່ອນໄຂຄໍາຕອບແທນສາມາດເລືອກໄດ້ 03 ເງື່ອນໄຂ:
ກ. ເງີນເດືອນ + ຄາຖ້ຽວ
ຂ. ຄິດໄລ່ເງີນເປັນຊົ່ວໂມງບໍລິການ + ຄ່າຖ້ຽວ
ຄ.ເງີນເດືອນ + ຄ່າຂົນສົ່ງ (ຫານ 50%ກັບ ບໍລິສັດ)

ທີ່ຕັ້ງ: ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄໍາ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ