House and Land ສຳລັບ Sale or Rent ໃນ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ຫລວງນ້ຳທາ ID 38411
407,639 LAK

ດິນຂາຍ ຫລື ໃຫ້ເຊົ່າ

ຂາຍດິນ ຫລື ໃຫ້ເຊົ່າ, ຕິດທາງR3, ຫນ້າທາງກວ້າງປະມານ 50 ແມັດ, ຍາວ 100 ກວ່າແມັດ, ລາຄາ 1,500THB / ຕາແມັດ
ສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່, ລາຄາລົມກັນໄດ້
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ