Commercial Land ສຳລັບ Sale ໃນ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44935
1,562,729,630 LAK

ດີນ ຂາຍ

ບ້ານ ທ່າງອນ
ເປັນດີນຕິດ ເຮືອນ
ເນື້ອທີ່ 10,000ຕມ
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ