Residential Land ສຳລັບ Sale ໃນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44952
628,346 LAK

ດິນປຸກສ້າງ

ຂາຍດິນ ຢູ່ບ້ານໂຊກນ້ອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ (0105: ໂຊກນ້ອຍ)

ມິຕິໃໝ່ດ້ານທີ່ດິນ ກັບດິນຕອນງາມ ຫາຢູ່ໃສບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ທາງເຂົ້າອອກໄດ້ສາມທາງ ຕິດທາງໃຫຍ່ທັງສອງຂ້າງ; ເໝາະສຳລັບເຮັດດິນຈັດສັນ, ບ້ານຈັດສັນ, ອາພາດເມັ້ນ, ເຮືອນຢູ່ ຫຼື ຕະຫຼາດຊຸມຊົນ.

ບໍ່ຕ້ອງມີການປັບໜ້າດິນ ພ້ອມປຸກສ້າງ, ມີເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ 5540 ຕາແມັດ (ຂະໜາດ 70 x 50); ເຄາະລາຄາຂາຍແມັດລະ 2300 ບາດ, ສາມາດຕໍ່ລອງລາຄາໄດ້, ພ້ອມພາໄປເບີ່ງດິນ.

ຕອນດິນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງໃຫຍ່ 450 ປີ.
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ