Commercial Land ສຳລັບ Sale ໃນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44951
272,428 LAK

ດິນປຸກສ້າງ

ຂາຍດິນ ຢູ່ບ້ານໂຊກນ້ອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ (0106: ໂຊກນ້ອຍ)

ມາພ້ອມທີ່ດິນຕອນງາມອີກຕອນ ຫາຢູ່ໃສບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ຕິດທາງໃຫຍ່; ເໝາະສຳລັບເຮັດເຮືອນພັກ ຫ້ອງແຖວ ຫຼື ເຮືອນເຊົ່າ.

ບໍ່ຕ້ອງມີການປັບໜ້າດິນ ພ້ອມປຸກສ້າງ, ມີເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ 412 ຕາແມັດ (ຂະໜາດ 23 x 18 x 17); ເຄາະລາຄາຂາຍແມັດລະ 1000 ບາດ, ສາມາດຕໍ່ລອງລາຄາໄດ້, ພ້ອມພາໄປເບີ່ງດິນ.

ຕອນດິນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃກ້ກັບເສັ້ນທາງໃຫຍ່ 450 ປີ.
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ