House and Land ສຳລັບ Sale ໃນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44945
1,119,602,722 LAK

ດິນແລະເຮືອນ

ຂາຍເຮືອນປຸກໃໝ່ໃນເມືອງ ລາຄາຖຶກ
4 ຫ້ອງນອນ( ເທິງ3 ລຸ່ມ1),4 ຫ້ອງນໍ້າ (ຫ້ອງນໍ້າຕິດຫ້ອງນອນ2ຫ້ອງ)
ຫນ້າບ້ານສາມາດຈອດລົດໄດ້ 3 ຄັນ ແລະ ຍັງມີພື້ນທີ່ໃຊ້ສ້ອຍຫລັງບ້ານນຳ
ເນື້ອທີດີນ 11 x 27
ເນື້ອທີເຮືອນ 9 x 12
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ