House and Land ສຳລັບ Sale ໃນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44933
3,038,640,948 LAK

ດິນແລະເຮືອນ

ຕ້ອງການຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ2ຊັ້ນ
ຢູ່ບ້ານ ຄຳສະຫວາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນລວງວຽງຈັນ
ເປັນບ້ານປຸກໃໝ່ຕິດໜ້າທາງຄອນກີດ ເໝາະແກ່ການຕັ້ງເປັນບໍລິສັດ ແລະ ຮ່າງຮ້ານຕ່າງຯ
ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ໃນເຮືອນຕົກແຕ່ງແລ້ວ ມີເຟີນີ້ຄົບ
ສົນໃຈສາມາດສອບຖາມ ແລະ ຕໍ່ລອງລາຄາໄດ້
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ