Farm land ສຳລັບ Sale ໃນ ໄຊເຊດຖາ ອັດຕະປື ID 43424
150,000,000 LAK

ດິນສວນ

ຕ້ອງການຂາຍດິນສວນໄມ້ສັກ ຢູ່ແຄມເຊກະໝານ ເໝາະສົມກັບການເຮັດຮ້ານອາຫານ-ບັນເທິງ ມີທາງແດງເຂົາຮອດສວນ ຫ່າງຈາກຖະໜົນ 18B 1 ກິໂລແມັດ
( ຖ້າສົນໃຈຕິດຕໍ່ມາໄດ້ ລາຄາສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ )
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ