Commercial Land for Sale in ວັງວຽງ ວຽງຈັນ ID 48985
478,825,500 LAK

ດິນເຂດພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນວັງວຽງ

ຕ້ອງການຂາຍດິນເຂດພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນວັງວຽງ, ລາຄາ 345.000 ກີບ/m². ສາມາດເຊົ່າໄລຍະຍາວ ຫຼື ລົງທຶນ ພັດທະນາເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນໄດ້, ດິນຕອນນີ້ ເປັນພື້ນທີ່ດິນງາມ ແລະ ທໍາເລດີເໝາະສົມກັບການພັດທະນາເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ. ເນື້ອທີ່ດິນ 13879 ຕາແມັດ, ໜ້າທາງກ້ວາງ 97 ຕາແມັດ,ດ້ານຫຼັງ 100 ຕາແມັດ, ດ້ານຂ້າງເບື້ອງຊ້າຍ 166 ຕາແມັດ, ດ້ານຂວາ 132 ຕາແມັດ.

ດິນຢູ່ເຂດວັງວຽງ ເປັນເຂດພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານໜ້າຂອງດິນຕິດກັບຖະຫນົນ ແລະ ຫ້ວຍນ້ຳທີ່ໄຫຼຈາກພູ ມີນ້ຳໄຫຼຕະຫລອດປີ. ເບື້ອງຫຼັງມີຜາທີ່ສາມາດເຮັດເປັນຈຸດປີນຜາໄດ້ ແລະ ໃກ້ກັນນັ້ນມີຈຸດຊົມວິວ ແລະຈຸດທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຖ້ຳປູຄຳ , ຜາເງີນ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດອີກຫຼາຍແຫ່ງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງມີໂຮງແຮມທີ່ສ້າງຂື້ນໃໝ່ ຫົນທາງແມ່ນສະດວກສະບາຍ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບຮ້ານຄ້າອີກຫຼາຍແຫ່ງ.
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ