House and Land ສຳລັບ Sale ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44943
2,248,594,301 LAK

ດິນແລະເຮືອນ

ຂາຍເຮືອນຊົງລາວ2ຊັ້ນ ຮົ່ມເຢັນຢູ່ສະບາຍ, ສະຫງົບ ມີຕົ້ນໄມ້ອອ້ມຮອບ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂຄກນິນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນວຽງຈັນ ໃກ້ກັບ3ແຍກຈີ່ນາຍໂມ
ມີ3ນອນ 3ຫ້ອງນໍ້າ ເນື້ອທີດິນ 486ຕາແມັດ
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ