Residential Land ສຳລັບ Sale ໃນ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44953
218,555 LAK

ດິນປຸກສ້າງ

ຂາຍດິນ ຢູ່ບ້ານ ຕາດທອງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ(1014: ຕາດທອງ)

ມາອີກແລ້ວ ກັບທີ່ດິນຕອນງາມ ເໝາະສຳລັບທຸກການຢູ່ອາໃສ, ເຮັດບ້ານສວນ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດຫ້ອງເຊົ່າໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ; ດິນມີທາງເຂົ້າອອກສອງທາງ ໃກ້ກັບ ຄະນະໍັບພະຍາກອນນໍ້າ (ມຊ) ຫຼື ຄະນະຊົນລະປະທານຕາດທອງ (ເກົ່າ).

ບໍ່ຕ້ອງມີການປັບໜ້າດິນ ພ້ອມປຸກສ້າງ, ມີເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ 625 ຕາແມັດ (ຕອນທີ່ 1: 25 x 25) ແລະ ຕອນທີ່ສອງ ມີເນື້ອທີ່: 494 ຕາແມັດ (13 x 38); ທັງສອງຕອນແມ່ນຕິດກັນ. ຂາຍແມັດລະ 800 ບາດ.

ຕອນດິນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຕາດທອງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ່າງຈາກຮ່ອງຊົນລະປະທານ ປະມານ 300-500 ແມັດ.
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ