House and Land ສຳລັບ Sale ໃນ ປາກເຊ ຈໍາປາສັກ ID 44334
190,231,611 LAK

ກຳມະສິດທີ່ດິນແລະເຮືອນ

ຕ້ອງການຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນຢູ່ ບ.ທາງແບ່ງສີວິໄລ (ທາງແບ່ງສະຜ່າຍ)ມ.ຊະນະສົມບຸນ ຂ.ຈຳປາສັກ ຫ່າງຈາກໃນເມືອງປາກເຊ 11 Km ຕິດທາງຊອຍເຂົ້າ ບ.ນາຊອນ ຫ່າງຈາກທາງເລກທີ 13 ປະມານ 150 ແມັດເປັນເຂດຊຸມຊົນມີເຮືອນຢູ່ຫລາຍ.
ມີໃບຕາດີນຂອບທອງພ້ອມໂອນ 24x32 m, ເຮືອນ 9 x 13 m, 3 ຫ້ອງນອນ,ຳ(ເບື້ອງຫຼັງເຮືອນຄົວຍັງບໍ່ແລ້ວ) ທາງໃນຕິດເພດານ ແລະ ປູກະໂລ່ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຍັງແຕ່ລະບຽງທາງນອກປູກະໂລ່ຍັງບໍ່ແລ້ວ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າວາງທໍ່ແລ່ນສາຍແລ້ວ ລາຄາ:700,000 ບາດ

ຈໍາປາສັກ › ຊະນະສົມບູນ › ສີວິໄລ (ທາງແບ່ງສະຜ່າຍ)
ທີ່ຢູ ບ. ສີວິໄລ (ທາງແບ່ງສະຜ່າຍ)
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ